Українська версія сайту

Про інститут

 • Історична довідка

   Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання налічує понад 7 000 здобувачів вищої освіти. Навчання проводиться за ступенями вищої освіти бакалавра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Психологія» та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування» як для цивільної молоді ( за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), так і за державним замовленням для Національної поліції, Національної Гвардії, структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ України.

   У 1962 році Міністерство охорони громадського порядку УРСР затвердило Статут Вищої школи, відповідно до якого в структурі школи закріплювався денний (основний) факультет і факультет заочного навчання. У Донецьку та Львові відкрилися учбово-консультаційні пункти, які потім було реорганізовано у відділення заочного навчання для підготовки фахівців для східного та західного регіонів республіки.

   Перший випуск слухачів-заочників з 22 осіб здійснено у 1959 році. За роки існування навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання випустив понад 86 000 висококваліфікованих правників. Інститут по-справжньому став кузнею підготовки висококваліфікованих кадрів для Національної поліції та інших галузей правоохоронної системи.

   Факультет заочного навчання Національної академії внутрішніх справ України створено згідно з наказом МВС СРСР від 26 червня 1969 року. Упродовж 23 років факультет заочного навчання очолював В.Г. Чугунов, який був досвідченим спеціалістом та  спрямовував зусилля на удосконалення керівництва заочним навчанням багатьох тисяч співробітників органів внутрішніх справ. У перші роки організаційною роботою займалися С.З. Кузін, М.А. Шкуро, В.О. Батєнєв, Е.І. Тельшевська, а потім її продовжили І.І. Андрієнко, С.М. Соколов, Т.С. Рибалко, 
   О.М. Карпов, Г.М. Самілик, Ю.І. Азаров. Починаючи з 1993 по 2000 роки факультет заочного навчання очолював кандидат філософських наук, доцент, полковник міліції Л.В. Кравченко, який в подальшому очолював ланку заочної освіти на посаді проректора зі заочного навчання  17 років.

   У 1995 році на базі Київської спеціальної школи міліції було відкрито Київське заочне відділення Вищої школи МВС СРСР, яке надалі стало структурним підрозділом Київської вищої школи МВС СРСР.

   У 2000 році на посаду начальника факультету призначено майора міліції Мозоля А.П., який продовжував славні традиції підрозділу. У 2002 році проведено оргштатні зміни відповідно до наказу МВС України від 16 грудня 2002 року «Про організацію підготовки кадрів у Національній академії внутрішніх справ України» на базі факультету заочного навчання був створений інститут заочного та дистанційного навчання, який очолював полковник міліції Мозоль А.П. до 2012 року.

   З 2012 по листопад 2015 роки навчально-науковий інститут очолював полковник міліції Опалинський Ю.В.

   З листопада 2015 року навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання здійснює підготовку здобувачів вищої освіти під керівництвом директора інституту підполковника поліції Мотиля І.І.

   З метою забезпечення можливості надання освітніх послуг одночасно із виконанням службових обов’язків здобувачами, а також зменшення вартості навчання, з 1995 року створено відділення заочного навчання. На сьогодні у структурі ННІЗДН функціонують 6 регіональних відділень: Вінницьке, Житомирське, Закарпатське, Кіровоградське, Рівненське та Миколаївське.

   В Україні нема жодного районного чи міського відділу чи відділення поліції, де б не працювали випускники вишу. Із стін інституту вийшла плеяда відомих керівників сучасності, що продовжують свою діяльність в МВС України, Міністерства юстиції, Державної податкової адміністрації, Служби безпеки України, Митної служби. Серед депутатів всіх рівнів, серед членів Конституційного суду є ті, хто навчався в навчально-науковому інституті заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ.

   В системі підготовки здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання працювали перший проректор Національної академії з наукової роботи генерал-майор міліції В.Д. Сущенко, ректори Національної академії генерал-майор міліції Є.М. Моісеєв та генерал поліції другого рангу В.В. Чернєй, які зробили значний внесок в розвиток та зміцнення академії.

 • Керівництво інституту

   Мотиль Іван Іванович
   директор інституту, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
   тел. 044-249-09-11 (вн. 12-79)

   Павловський Володимир Віталійович
   заступник директора інституту, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
   каб. №133 (вн. 11-30)

   Сухомлин Юлія Володимирівна
   заступник директора інституту, майор поліції
   каб. №123 (вн. 11-89)

   Сербіна Наталія Олександрівна
   т.в.о. заступника директора інституту, кандидат юридичних наук
   каб. №122 (вн. 12-04)

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnizn@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
+ 38 (044) 246 94 91
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 17

X
X