Українська версія сайту

Про інститут

 • Історична довідка

   Потреба правоохоронних органів у фахівцях з вищою юридичною освітою викликала збільшення контингенту слухачів навчальних закладів системи МВС, особливо заочної форми навчання, що обумовило створення факультету заочного навчання. Ще у 1995 році на базі Київської спеціальної школи міліції було відкрите Київське заочне відділення Вищої школи МВС СРСР, яке надалі стало структурним підрозділом Київської вищої школи МВС СРСР.

   У 1962 році Міністерство охорони громадського порядку УРСР затвердило Статут Вищої школи, відповідно до якого в структурі школи закріплювався денний (основний) факультет і факультет заочного навчання. У Донецьку та Львові відкрилися учбово-консультаційні пункти, які потім було реорганізовано у відділення заочного навчання для підготовки фахівців для східного та західного регіонів республіки. Організацію навчального процесу і методичного забезпечення у відділеннях здійснювали
   В.В. Володимиров, В.Н. Морозов, П.А. Петухов, В.П. Філонов,
   М.І. Рудницький.

   Факультет заочного навчання Національної академії внутрішніх справ України створено згідно з наказом МВС СРСР від 26 червня 1969 року. Факультет є навчально-структурним підрозділом Академії, який здійснює підготовку фахівців, без відриву від роботи.

   Упродовж 23 років факультет заочного навчання очолював
   В.Г. Чугунов, який володів великим досвідом роботи з людьми і свої зусилля спрямовував на удосконалення керівництва заочним навчанням багатьох тисяч співробітників органів внутрішніх справ. У перші роки організаційною роботою займалися С.З. Кузін, М.А. Шкуро, В.О. Батєнєв, Е.І. Тельшевська, а потім її продовжили І.І. Андрієнко, С.М. Соколов, Т.С. Рибалко,
   О.М. Карпов, Г.М. Самілик, Ю.І. Азаров. Починаючи з 1993 по 2000 рік факультет заочного навчання очолював кандидат філософських наук, доцент, полковник міліції Л.В. Кравченко, який доклав багато зусиль для зміцнення, розвитку і вдосконалення навчання за заочною формою.

   У 2000 році на посаду начальника факультету призначено майора міліції Мозоля А.П., який продовжував славні традиції підрозділу. При проведенні оргштатних змін у академії та у відповідності до наказу МВС України від 16 грудня 2002 року «Про організацію підготовки кадрів у Національній академії внутрішніх справ України» на базі факультету заочного навчання був створений інститут заочного та дистанційного навчання і його начальником призначено полковника міліції Мозоля А.П., який очолював його до 2012 року.

   З 2012 року по листопад 2015 року навчально-науковий інститут очолював полковник міліції Опалинський Ю.В. Починаючи із листопада 2015 року навчально-науковий інститут № 4 здійснює підготовку здобувачів вищої освіти під керівництвом директора інституту підполковника поліції Мотиля І.І.

   З метою наближення навчального процесу безпосередньо до місця служби і роботи слухачів і студентів, а також здешевлення вартості навчання, в 1995 році створено навчально-консультативні пункти у містах Вінниця, Луцьк, Мукачево, Полтава, які згодом переросли у відділення. Нині у структурі ННІЗДН функціонують 11 регіональних відділень: Вінницьке, Волинське, Житомирське, Закарпатське, Кіровоградське, Полтавське, Рівненське, Миколаївське, Хмельницьке, Черкаське, Тернопільське. Загальне наповнення кожного відділення становить близько 300 осіб.

   Інститут здійснює навчання здобувачів вищої освіти за державним замовленням (для Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України), на умовах окремого договору (для Національної поліції України, Національної гвардії України, структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ України) та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб у відповідності до наказів МВС України та інших нормативних актів, які регламентують порядок надання освітніх послуг.

   Перший випуск слухачів-заочників з 22 осіб здійснено у 1959 році. За роки існування навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання випустив понад 78000 висококваліфікованих правознавців. Інститут по справжньому став кузнею підготовки висококваліфікованих кадрів для Національної поліції та інших галузей правоохоронної діяльності. На сьогоднішній день в Україні нема жодного районного чи міського відділу чи відділення поліції, де б не працювали випускники. Із стін інституту вийшла плеяда відомих людей – керівники МВС України, Міністерства юстиції, Державної податкової адміністрації, Служби безпеки України, Митної служби. Серед депутатів всіх рівнів, серед членів Конституційного суду є ті, хто навчався в навчально-науковому інституті заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ.

   В системі підготовки здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання працювали перший проректор Національної академії з наукової роботи генерал-майор міліції В.Д. Сущенко, ректори Національної академії генерал-майор міліції Є.М. Моісеєв та генерал поліції другого рангу
   В.В. Чернєй, які зробили значний внесок в розвиток та зміцнення.

   Станом на грудень 2017 року у навчально-науковому інституті заочного та дистанційного навчання здобувають вищу юридичну освіту
   9298 осіб, із них: за державним замовленням – 2306, на умовах окремого договору з працівниками підрозділів, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС – 3080, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – 3912 осіб. Із загальної кількості 3448 осіб здобувають освіту у регіональних відділеннях навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання розташованих у 11 містах України.

   Структурними підрозділами інституту є:

   - група технічного забезпечення освітнього процесу;

   - група з питань координації заочного навчання;

   - наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення;

   - канцелярія;

   - регіональні відділення інституту (Вінницьке, Волинське, Житомирське, Закарпатське, Кіровоградське, Миколаївське, Полтавське, Рівненське, Тернопільське, Хмельницьке, Черкаське).

 • Керівництво інституту

   Мотиль Іван Іванович
   директор інституту, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
   тел. 044-249-09-11 (вн. 12-79)

   Павловський Володимир Віталійович
   заступник директора інституту, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
   каб. №133 (вн. 11-30)

   Сухомлин Юлія Володимирівна
   заступник директора інституту, майор поліції
   каб. №123 (вн. 11-89)

   Шруб Інна Володимирівна
   заступник директора інституту, кандидат юридичних наук
   каб. №302 (вн. 12-04)

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnizn@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
+ 38 (044) 246 94 91
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 17

X
X