Українська версія сайту

Методичне забезпечення для студентів

Навчально–методичні матеріали для студентів 1-КА курсу з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю «Право» (053) (набір 2016 року, термін навчання - 5 років, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 1-КН курсу з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Право » (набір 2017 року, термін навчання - 5 років, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 1 -КП курсу з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю «Психологія» (053) (набір 2017 року, термін навчання - 5 років, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 2–КА курсу з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю “Право” (081) навчально-наукового інституту №4 (набір 2017 року, термін навчання - 5 років, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 2-К курсу здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Право» (081) (набір 2017 року, термін навчання – 4 роки, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 2–КН курсу з підготовки здобувачів вищої освіти бакалавра з галузі знань 0304 “Право” за спеціальністю “Право” (081) навчально-наукового інституту №4 (набір 2017 року, термін навчання – 3 роки, на основі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 2–КП курсу з підготовки здобувачів вищої освіти бакалавра з галузі знань 0301 “Соціально–політичні науки” за спеціальністю “Психологія” (053) (набір 2016 року, термін навчання – 5 років, на основі повної загальної середньої освіти, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 3–К курсу здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю "Право" (набір 2016 року, термін навчання – 4 роки, на основі базової або повної вищої освіти неюридичного спрямування, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 4–КА курсу з підготовки здобувачів вищої освіти бакалавра з галузі знань 0304 “Право” за напрямом підготовки “Правознавство” (6.0301401) (набір 2014 року, термін навчання – 5 років, на основі повної загальної середньої освіти, на умовах договору з фізичними та юридичними особами)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 4–КП курсу з підготовки здобувачів вищої освіти бакалавра з галузі знань 0301 “Соціально–політичні науки” за напрямом підготовки “Психологія” (6.030102) (набір 2014 року, термін навчання – 5 років, на основі повної загальної середньої освіти, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 5-К курсу здобувачів вищої освіти бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401)(набір 2014 року, термін навчання – 4 роки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 7-КМ курсу з підготовки фахівців ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Право» (081) (набір – 2016 року, термін навчання – 1 рік 8 місяців за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 7-КМП курсу ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Психологія» (053) (набір 2016 року, термін навчання – 1 рік 8 місяців, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 5-КП курсу здобувачів вищої освіти бакалавра за напрямом підготовки «Психологія» (6.030102) (набір 2013 року, термін навчання – 5 років за рахунок кошів фізичних та юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 5-КП-В курсу здобувачів вищої освіти бакалавра за напрямом підготовки «Психологія» (6.030102) (набір 2014 року, термін навчання – 4 роки за рахунок кошів фізичних та юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 5-КА курсу з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство» (набір 2013 року, термін навчання - 5 років, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 6-МК курсу з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Право» (053) (набір 2017, термін навчання - 1 рік 8 місяців, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 6–КМП курсу здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю "Психологія" (053) (набір 2017 року, термін навчання – 1 рік 8 місяців, за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб)

 

Навчально–методичні матеріали для студентів 4-КПв курсу (набір 2017 року, термін навчання - 4 роки, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб) з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Психологія» (053)

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnizn@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
+ 38 (044) 246 94 91
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 17

X
X